اسلایدر

نام  : شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

شماره اقتصادي : ۴۱۱۱۳۷۳۴۸۶۶۴

شماره ثبت : ۱۴۸۸۵۶

شناسه ملي: ۱۰۱۰۱۹۱۷۱۶۴

شماره تماس : ۰۲۱۴۲۵۷۹۰۰۰

شماره نمابر : ۰۷۷۲۷۳۲۵۵۰۰

پست الکترونیکی : info@ttpc.ir

نشاني شركت :

عسلویه:  استان بوشهر-شهرستان عسلویه-فاز یک پتروشیمی –بندر پتروشیمی پارس( شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی)

کدپستی: ۷۵۱۱۸۱۱۳۶۲

صندوق پستی:۱۷۸-۷۵۳۹۱

تلفن:  ۶-۰۷۷۳۷۳۲۵۵۰۳   – ۰۲۱۴۲۵۷۹۲۰۲

فاکس: ۰۷۷۳۷۳۲۵۵۰۰     – ۰۷۷۳۷۳۲۵۵۱۴

ماهشهر:خوزستان ، بندرامام خمینی (ره)،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت ۵ صندوق پستی ۵۱۹

تلفن:۰۶۱۵۲۱۷۵۴۰۹   فکس:۰۶۱۵۲۱۷۵۴۱۹

تهران،شیخ بهایی شمالی،بالاتر از شیخ بهایی ،نرسیده به میدان پیروزان بن بست ۱۲ متری پلاک ۶ طبقه دوم

تلفن:۰۲۱۸۸۰۶۲۲۴۸     فاکس:۰۲۱۸۸۰۶۴۰۳۱

خدمات الکترونیکی پایانه ها و مخازن پتروشیمی