به گزارش روابط عمومی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ، برای اولین بار کشتی بزرگ 74 هزار تنی در بندر پتروشیمی پارس(عسلویه) طی چند روز گذشته پهلو گرفت.
افتخارات