اسلایدر
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد تست ضخامت سنجي خطوط لوله و مخازن خود را، با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: انجام تست ضخامت سنجي خطوط لوله و مخازن بندر پتروشيمي پارس(عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات راهبري رستوران و آشپزخانه بندر پتروشيمي پارس(عسلويه) را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه:تهيه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران بندر پتروشيمي پارس(عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید کولر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: خرید کولر (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع هاي پتروشيمي فاز يك، شركت پايانه ها […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمين قطعات یدکی پکینگ ها و آب‌بندهای بازوهای بارگیری دریایی، را با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين قطعات یدکی پکینگ ها و آب‌بندهای بازوهای بارگیری دریایی (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد بردهاي الكترونيك و راه اندازي UPS خود را  جهت استفاده در بندر پتروشيمي پارس، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تامين بردهاي الكترونيك و راه اندازي UPS كلرايد (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمين قطعات يدكي تجهيزات ابزار دقيق را  جهت استفاده در بنادر پتروشيمي پارس و ماهشهر، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تامين قطعات يدكي تجهيزات ابزار دقيق (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه و تأمين اقلام يدكي واحد برق و تهويه خود را  جهت استفاده در بنادر پتروشيمي پارس و ماهشهر، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين اقلام يدكي واحد برق و تهويه بنادرعسلويه و ماهشهر (عمومي […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمين اقلام واحد مكانيك جهت استفاده در بنادر پتروشيمي پارس و ماهشهر ، را با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين اقلام يدكي مورد نياز واحد مكانيك(عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تامين تجهيزات و لوازم مورد نياز واحد HSE  را، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين تجهيزات و لوازم مورد نياز واحد HSE (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه انجام خدمات تعمير، نگهداري تجهيزات و تأسيسات بندر پتروشيمي ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تعمير، نگهداري تجهيزات و تأسيسات بندر پتروشيمي ماهشهر (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان […]
خدمات الکترونیکی پایانه ها و مخازن پتروشیمی