در راستاي استفاده از توانمندي¬ها و حمايت حداكثري از سازندگان داخلي، بمنظور ايجاد بانك اطلاعات منابع واحد، تسريع در تامين اقلام و تجهيزات مورد نياز در فضاي رقابتي گسترده از شرکت هاي سازنده و تامين كننده معتبر داخلي جهت تکمیل فهرست منابع شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در حوزه معاملات کوچک و متوسط به […]
شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در نظر دارد خطر آتش سوزی و ساير خطرات اضافی كه اموال، محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی ذخیره شده در مخازن و خطوط لوله را تهديد مي نمايد، نزد شرکت‌های بیمه‌گر واجدشرایط، بیمه نماید. لذا بدينوسيله از واجدين‌شرايط دعوت به عمل مي آيد تا چنانچه تمایل به شرکت در مناقصه مذکور […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید کولر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: خرید کولر (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع هاي پتروشيمي فاز يك، شركت پايانه ها […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه بندر پتروشيمي ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه (عمومي يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهباني بندر پتروشيمي پارس را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: حراست، حفاظت و نگهباني بندر پتروشيمي پارس (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد تست ضخامت سنجي خطوط لوله و مخازن خود را، با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: انجام تست ضخامت سنجي خطوط لوله و مخازن بندر پتروشيمي پارس(عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات راهبري رستوران و آشپزخانه بندر پتروشيمي پارس(عسلويه) را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه:تهيه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران بندر پتروشيمي پارس(عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید کولر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: خرید کولر (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع هاي پتروشيمي فاز يك، شركت پايانه ها […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمين قطعات یدکی پکینگ ها و آب‌بندهای بازوهای بارگیری دریایی، را با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين قطعات یدکی پکینگ ها و آب‌بندهای بازوهای بارگیری دریایی (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد بردهاي الكترونيك و راه اندازي UPS خود را  جهت استفاده در بندر پتروشيمي پارس، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه  مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تامين بردهاي الكترونيك و راه اندازي UPS كلرايد (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه […]
افتخارات