مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت حضرت نوع(ع) ، مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ در سالن کنفرانس بندر پتروشیمی پارس برگزار گردید.
افتخارات