در جهت برآورده نمودن حداکثر رضایتمندی و پاسخگویی سیستماتیک به شکایت مشتریان، استقرار سیستم مدیریت شکایت مشتریان بر اساس استاندارد ISO TS-10002 مد نظر بوده و مراحل استقرار آن در شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی انجام پذیرفته است. در همین راستا همکاران ذیل به عنوان اعضاء کمیته مدیریت شکایت مشتریان معرفی می شوند.

امیدوار است در مسیر تعالی سازمان با تلاش و جدیت همکارانمان به حداکثر شدن رضایت مندی مشتریان بینجامد.

 

اعضاء کمیته شکایت مشتریان در بندر پتروشیمی پارس:

۱٫ محسن کرمی (رئیس کمیته)

۲٫ امیر عباس کاری مجیدآباد (نماینده مدیریت)

۳٫ رحمت الله خواجه (دبیر کمیته)

۴٫ محمد حسن گلستان(عضو کمیته)

۵٫ کمال غانمی(عضو کمیته)

۶٫ رضا کاوه (عضو کمیته)

۷٫ پرویز قنواتی (عضو کمیته)

۸٫ عبدالکریم تازش (عضو کمیته)

 

اعضاء کمیته شکایت مشتریان در بندر پتروشیمی ماهشهر:

۱٫ رامین محمودی (رئیس کمیته)

۲٫ امیر عباس کاری مجیدآباد (نماینده مدیریت)

۳٫ امین جودکی راد(عضو کمیته)

۴٫ مهرداد جابری (عضو کمیته)

۵٫ ولی لطفی(عضو کمیته)

۶٫ عبدالله مرتضوی(عضو کمیته)

۷٫ حسین طهماسبی (عضو کمیته)

۸٫ نورا… پردال(عضو کمیته)

افتخارات