بندر پتروشيمي پارس- عسلویه
شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي
تاریخ انتشار: ۹۲/۰۹/۰۳
آخرین مهلت: ۹۲/۰۹/۱۸
فایل مناقصه: gt92023

نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

افتخارات