شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه اصلاح سيني كابل‌هاي بندر پتروشيمي پارس را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: اصلاح سيني كابل‌هاي بندر پتروشيمي پارس (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع […]
  شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تعمير و بازسازي ساختمان آتش نشاني و HSE بندرپارس را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: مناقصه تعمير و بازسازي ساختمان آتش نشاني و HSE (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تعمیرات ابنیه و ساختمان های بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تعمیرات ابنیه و ساختمان های بندر پتروشیمی ماهشهر (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان خوزستان، بندر […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد تأمین تجهیزات کالیبراسیون بندر پتروشيمي پارس را با اطلاعات ذيل به تأمین کننده واجد الشرایط واگذار نماید: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمین تجهیزات کالیبراسیون (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد تأمین سنسورهای گازی بندر پتروشيمي پارس و ماهشهر، را  با اطلاعات ذيل به تأمین‌کننده واجد شرایط واگذار نماید: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين سنسورهای گازی بندرپتروشیمی پارس و ماهشهر (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، […]
  شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد تأمین قطعات برقی و ابزاردقیقی جرثقیل های کانتینری بندر پتروشيمي پارس را  با اطلاعات ذيل به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين قطعات برقی و ابزاردقیقی جرثقیل کانتینری (RMG) (عمومي ـ يك مرحله […]
      شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تعميرات سازه‌هاي بتني سايت مخازن و اسكله‌هاي  بندر پتروشيمي ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تعميرات سازه هاي بتني سايت مخازن و اسكله ها (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه ترميم سطوح بتني اسكله هاي كانتينري و بازسازي اسلب‌هاي شكسته و نيوجرسي‌هاي بندر پتروشيمي پارس را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: ترميم سطوح بتني اسكله هاي كانتينري و بازسازي اسلب‌ها و نيوجرسي‌ها (عمومي ـ […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد ماشين آلات مورد نياز اسكله كانتينري بندر پتروشيمي پارس را، با اطلاعات ذيل خريداري نمايد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين ماشين‌آلات مورد نياز اسكله‌كانتينري (كشنده، ريچ استاكر، سايد ليفت). عمومي ـ يك مرحله‌اي نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تعميرات اساسي پست‌هاي برق بندر پتروشيمي پارس را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تعميرات اساسي پست‌هاي برق بندر پتروشيمي پارس (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه […]
افتخارات