مهندس محمود شکوهمند در گفت و گو با خبرنگار شانا تصریح کرد: طبق پیش بینی انجام شده، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی پس از تحویل گرفتن بندر پتروشیمی پارس، بر اساس میزان سهم مورد قبول شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یک شرکت خارجی مشارکت خواهد کرد. وی افزود: مشارکت شرکت پایانه ها و مخازن […]
مهندس محمود شکوهمند در گفت و گو با خبرنگار شانا تصریح کرد: فاز نخست بندر پتروشیمى پارس شامل ۱۵ اسکله است و سالانه ۲۴ میلیون تن محصول مایع و ۶ میلیون تن محصول جامد تولید شده در واحدهاى پتروشیمى منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) را صادر می کند. وی افزود: همچنین فاز دوم بندر پتروشیمی […]
مهندس محمود شکوهمند در گفت و گو با خبرنگار شانا تصریح کرد: فاز اول بندر پتروشیمی پارس شامل ۱۵ اسکله است و تولیدات مایع و گاز صادراتی واحد های پتروشیمی منطقه عسلویه را از طریق خط لوله به منظور بارگیری به کشتی ها منتقل می کند. وی افزود: از دو اسکله ۱۴ و ۱۵ بندر […]
افتخارات