بازدید دکتر بیطرف از شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در عسلویه: به گزارش روابط عمومی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ، مورخ ۹۵/۱۱/۲۱ دکتر بیطرف معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری به همراه مهندس بساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هیئت همراه از بندر پتروشیمی پارس عسلویه بازدید کردند.

افتخارات