شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
آگهی فراخوان ارزيابي كيفي تأمين كنندگان قطعات یدکی پکینگ ها و آب‌بندهای بازوهای بارگیری دریایی به شماره مناقصه  GT/97008   احتراماً بدينوسيله به اطلاع مناقصه گران محترم مي رساند، آگهي فراخوان فوق الذكر طي موعد مقرر در روزنامه مربوطه، چاپ نگرديده است. لذا مجدداً با همان شماره و در همان روزنامه (روزنامه همدلي) منتشر خواهد […]
افتخارات