شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
    آگهی  فراخوان ارزیابی كيفي مناقصه گران به شماره  GT/96012   شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه بندر پتروشيمي ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه (عمومي […]
افتخارات