شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
      به گزارش روابط عمومی شرکت پایانه ها ومخازن پتروشیمی مانور سطح ۲ جستجو و نجات دریایی و همچنین مقابله با آلودگی دریا در روز ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در بندر پتروشیمی پارس برگزار گردید.     هدف از این مانور ارتقای سطح آمادگی محلی برای مواجهه سریع و موثر با سوانح دریایی، توسعه سطح همکاری های داخلی با […]
افتخارات