شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
آگهی فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره  GT/96009       شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه بندر پتروشيمي پارس (عسلويه) را با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه بندر […]
افتخارات