شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
گرامیداشت لحظه ورود امام خمینی (ره) به میهن با به صدا در آوردن بوق کشتی ها و رژه خودروهای حاضر در بندر پتروشیمی پارس ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ video_2018-02-01_21-03-58
افتخارات