آدرس دفتر تهران:

شهرک قدس-بلوار دادمان-خیابان شهید احمد تنگستانی (۱۲ متری گلها)-کوچه میلاد ۲- پلاک۱۶ – کد پستی ۱۴۶۸۶۴۵۱۹۱

تلفن:۰۲۱۴۲۵۷۹۰۰۰     فاکس: ۰۲۱۸۸۵۶۴۶۲۵

شماره ثبت:۲۱۰۴ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۱۷۱۶۴ کد اقتصادی:۴۱۱۱۳۷۳۴۸۶۶۴

 

آدرس دفتربندر پتروشیمی پارس ( عسلویه):

  استان بوشهر-شهرستان عسلویه-فاز یک پتروشیمی بندر پتروشیمی پارس( شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی)

کدپستی: ۷۵۱۱۸۱۱۳۶۲

صندوق پستی:۱۷۸-۷۵۳۹۱

تلفن:  ۰۲۱۴۲۵۷۹۲۰۲-  ۰۲۱۴۲۵۷۹۰۰۰

فاکس: ۰۷۷۳۷۲۹۵۶۵۶     – ۰۷۷۳۷۲۹۵۶۶۶

وب سایت: WWW.TTPC.IR      

ایمیل: INFO@TTPC.IR

 

 

آدرس دفتر ماهشهر:

خوزستان ، بندرامام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت ۵ صندوق پستی ۵۱۹  تلفن:۰۶۱۵۲۱۷۵۴۰۹   فاکس: ۰۶۱۵۲۱۷۵۴۱۹        

 

افتخارات