چشم انداز سازمان: کسب بالاترین سهم و سرآمد در راهبری بنادرکشور

ماموریت سازمان

ارائه کلیه خدمات بندری،دریایی،ذخیره سازی،لجستیکی،امور فنی و بازرگانی،ساخت،نصب،راه اندازی،راهبری،بهره برداری ونگهداری دراسکله ها و مخازن،بنادر صنعت نفت،پتروشیمی،بنادر تجاری و غیر تجاری و انواع پایانه ها در داخل و خارج از کشور

ارزشهای سازمان

· دانش محوری

· رعایت حقوق ذینفعان و جلب رضایت آنها

· اعتقاد به رعایت کلیه قوانین،کنوانسیونها،مقررات و استانداردهای مرتبط به ویژه ایمنی،سلامتی و محیط زیستی

· یکپارچگی حفظ وجهه ملی و حضوری شایسته در بازارهای بین المللی

· تکریم و ارتقاء کرامت انسانی

اهداف کلان شرکت

ارتقاء سطح درآمد شرکت

ارتقاء بهره وری شرکت
کسب درصدی از سهم بازار منطقه

ارتقاء رضایتمندی ذینفعان

افزایش سطح سرآمدی شرکت در مدل تعالی

افتخارات